IFS Food

IFS Food Standard hodnotí produkty a výrobné procesy s cieľom posúdiť schopnosť výrobcu potravín vyrábať bezpečné, autentické a kvalitné produkty v súlade s právnymi požiadavkami a špecifikáciami zákazníkov.

Podporuje podniky pri plnení rastúcich požiadaviek na transparentnosť a sledovateľnosť na trhu a prispieva k zlepšovaniu produktov integritu a zvýšenie efektívnosti. Audity vykonávajú kvalifikovaní audítori IFS pracujúci pre nezávislé akreditované certifikačné orgány.

Normy IFS podliehajú hodnoteniu zo strany vládnych alebo súkromných organizácií. Prečítajte si viac o akreditácii a uznaní IFS Food Standard.

Výhody

• Certifikácia IFS zvyšuje predaj
• Požiadavky znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú efektivitu
• Systém bodovania vedie k neustálemu zlepšovaniu
• Prístup IFS založený na rizikách umožňuje individuálne hodnotenie rizík
• Nepredpisový prístup umožňuje riešenia na mieru.