GLUTEN FREE

Čo znamená označenie gluten-free?

Na to, aby bol produkt označený ako “gluten-free”, teda bezlepkový, potrebuje spĺňať konkrétne pravidlá. Na území Európskej únie platia pravidlá uvádzania neprítomnosti a zníženého obsahu lepku v potravinách.

Od 20. Júla 2016 platí vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 828/2014 z 30. Júla 2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľovi o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách. Toto nariadenie je vydané so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1169/2011 z 25. Októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. [17] [18] [19]

Nariadenie č.828/2014 špecifikuje použitie termínu “bezgluténový a “veľmi nízky obsah gluténu” [19]:

  • Bezgluténový – finálny produkt spotrebiteľovi neobsahuje viac než 20mg/kg gluténu.
  • Veľmi nízky obsah gluténu – jedna alebo viac zložiek finálneho produktu neobsahuje viac ako 100 mg/kg gluténu.