IFS SGS

The "International Food Standard", maximum standard of quality, endorse our "Know How" and guarantee that our products comply with the most stringent food safety requirements.

 

"International Food Standard", maximálny štandard kvality, podporuje naše "Know How" a zaručuje, že naše produkty spĺňajú najprísnejšie požiadavky na bezpečnosť potravín.